logo

Infov@llbé FEBRER 2019

Data de publicació: 28/02/2019

Document PDF

ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL

No existeix cap obligació legal de tenir menjador d’empresa
- Els treballadors en excedència voluntària no tenen dret a una indemnització en cas de tancament de l’empresa.
Un salari diferent pels treballadors segons la seva data d’incorporació, no és una discriminació per raó d’edat.
Establir un dia festiu només pels treballadors d’una determinada religió, és discriminatori.
El complement d’antiguitat en els treballadors fixes discontinus.
En un acomiadament objectiu per finalització d’una contrata, no s’han d’incloure els treballadors amb contractes temporals vinculats a la mateixa.

 

ACTUALITAT JURÍDICA

Criteri per interpretar l’ampliació de la regulació aplicable a la modalitat de jubilació parcial vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011

 

A MÉS A MÉS...

Aprofitem també per recordar-vos que ja us vam enviar notes informatives, sobre les mesures urgents a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació, sobre l’exempció dels rendiments del treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger, sobre les modificacions que introdueix el Reial decret-llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la universitat, en matèria de contractació laboral de la llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, i en matèria de contractes del sector públic; sobre la Llei de Secrets Empresarials, sobre la vaga general del dia 8 de març i sobre el fet que amb caràcter general el temps de desplaçament des del domicili al primer client i viceversa no es considera temps de treball.  Podeu consultar-les, com sempre, a la nostra pàgina web (www.vallbe.cat).

ÚLTIMA HORA

Al 2018 va haver 17.831 treballadors acomiadats amb un ERO: Xifra que es queda lluny dels 82.876 acomiadats per aquesta via al 2012.

Els assalariats abonen un 17,69% d’IRPF de mitjana: Els autònoms que tributen per mòduls només un 7%.

El mercat laboral viu el seu pitjor mes de gener des del 2013: Va perdre 204.865 afiliats a Seguretat Social.

El 60,4% dels aturats perceben alguna ajuda econòmica: Aquest percentatge ha augmentat dos punts en un any.

Només el 28% de la titularitat de les empreses està en mans de dones: Un 85% d’aquestes dones són propietàries directes. 

 

ELS PROFESSIONALS DE BUFET VALLBÉ, AQUEST MES A…

Competència i llei aplicable a les relacions laborals internacionals”. Assistència de l’Alda Mumbrú a aquesta conferència realitzada a l’ICAB, el passat 12 de febrer.

Desconnexió digital: nou dret laboral”. Assistència de l’Alda Mumbrú a aquesta conferència realitzada a l’ICAB, el passat 13 de febrer.

II Congrés Nacional de Negocis i Gestió de la Dependència”. Assistència del Paco Carretero a aquest acte a la Fira de Madrid, el passat 18 de febrer.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos