logo

 • EXPERIÈNCIA

 • BUFET VALLBÉ presta els seus serveis jurídics i d’assessorament, en diverses àrees del dret, a un important nombre d’empreses, entitats i institucions, que en global sumen més de 80.000 empleats, i participa amb freqüència en processos judicials i extrajudicials d’una alta complexitat i especialització.

  • NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

  • En l’àmbit de la negociació col·lectiva, el nostre despatx sempre ha estat un referent dins els sectors en els quals té una major implantació, en assessorar les organitzacions empresarials de referència (Salut, Dependència, Social, Ensenyament, Recerca, ...). En aquest sentit, tenim encarregat l’assessorament jurídic en l’àmbit laboral de les següents organitzacions empresarials:

   • UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (UCH)
   • ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS (ACRA)
   • AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA (AEC)
   • DINCAT

   Així, hem participat de forma activa en la negociació dels següents Convenis col·lectius:

   a.- D’àmbit estatal:

   • Conveni Marc Estatal de Dependència

   b.- D’àmbit autonòmic

   • Conveni XHUP i Centres d’Atenció Primària
   • Conveni Centres Sociosanitaris i Salut Mental
   • Conveni Siscat
   • Conveni Establiments sanitaris d’hospitalització
   • Conveni Ajuda domicili
   • Conveni Lleure
   • Conveni Ensenyament
   • Conveni de tallers de persones amb discapacitat psíquica

   c.- D’àmbit d’empresa

   • Conveni FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Conveni General i Conveni APCF)
   • Conveni Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
   • Conveni Hospital Clínic
   • Conveni Hospital Sagrat Cor
   • Conveni Clínica de Sabadell
   • Conveni SEM, SA
   • Conveni Institut de Recerca Bellvitge IDIBELL
   • Conveni UOC
   • Conveni Intracatalònia (Agència Catalana de Notícies)
   • Conveni CCMA, SA (Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio)
   • Conveni Alianzas y Subcontratas

   La nostra implantació dins el sector Salut ens ha permès també participar en la fixació (ja sigui mitjançant Acord o mitjançant fixació unilateral per part de l’empresa) de les condicions laborals en les Institucions Sanitàries a partir del final de la ultra activitat dels Convenis sectorials, les quals han estat “totes elles” convalidades per la jurisdicció, en totes les seves instàncies judicials.

   També aquesta implantació ens han proporcionat la ocasió de ser protagonistes actius en tots els conflictes col·lectius sectorials que s’han vingut plantejant fins a la data. A tall d’exemple: Reducció retributiva 5%; Implantació jornada mínima 37,5 hores; Reducció paga extra desembre 2012; Guàrdies mèdiques; ...

  • DRET LABORAL

  • La nostra dilatada experiència dins el Dret Laboral no es pot resumir en poques línies, atesa la seva amplitud i experiència, acumulades durant més de 40 anys. Però un dels nostres trets fonamentals és la focalització en l’assessorament a l’Empresa i a l’Alta Direcció de l’empresa. Aquest posicionament ens ha permès assolir una especialització en matèries com:

   • Negociació col·lectiva sectorial (estatal i autonòmica) i empresarial
   • Reestructuracions empresarials
   • Acomiadaments col·lectius
   • Modificacions de condicions de treball col·lectives
   • Despenjaments de Convenis
   • Processos d’externalització de serveis i subrogacions empresarials

   Per una millor comprensió, hem cregut oportú articular la explicació ordenada en funció dels sectors on tenim major presència

   Sector sanitari i sociosanitari

   Des de la plataforma que suposa assessorar en l’àmbit laboral i estratègic a la organització empresarial més important d’aquest sector, la UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS, des de gairebé el seu naixement, la incidència del nostre despatx en la fixació de les condicions de treball dels més de 50.000 treballadors que ocupa aquest sector és avui en dia indiscutible. Així com també ho és la imprescindible interlocució amb els representants i dirigents sindicals en aquest àmbit. La qual cosa ens permet intervenir de forma activa en la negociació de “tots” els Convenis col·lectiu que hi tenen relació:

   • Conveni de la Sanitat Concertada Catalana (Hospitals d’Aguts, Sociosanitaris, Atenció Primària i Salut Mental).
   • Conveni de la Sanitat Privada (Establiments sanitaris privats, i laboratoris d’anàlisis clínics).

   Creiem destacable la nostra participació en totes les reordenacions que hi ha hagut al sector sanitari (Manresa, Sabadell, ...). De fet, els clients que ens confien el seu assessorament dins aquest sector fa que no hi hagi cap operació de reestructuració important en la qual no haguem tingut ocasió de participar, tant dins del sector públic com del privat:

   • Sector públic: Fundació de Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau; Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell; Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci Sanitari del Maresme; Consorci Hospitalari de Vic; Consorci Assistencial del Baix Empordà; Hospital de Palamós; Parc Sanitari Pere Virgili; Hospital de la Seu d’Urgell; Hospital de Berga; Hospital de Figueres; Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa; Consorci d’Atenció Primària de Salut; Hospital Transfronterer de la Cerdanya; Institut Català d’Oncologia; ...
   • Sector privat: Grup QUIRON-IDC (HGC, HUSC, Clínica de Sabadell, Clínica del Pilar, Dexeus, Teknon, Quirón, ...); Fundació Puigvert; Consultorio Dexeus, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (Benito Menni, Sagrat Cor de Martorell, ...); Hospital de Granollers; Hospital de Martorell; Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet); Hospital Evangèlic; Institut Guttmann; Hospital de Mollet; Hospital de Berga; Mutuam; Clínica Barceloneta; Clínica Dental Miravé; EBA’s (Dreta de l’Eixample, Poble Sec, Vallcarca, ...)

   Sector Social

   En aquest apartat, assessorem de forma íntegra (en totes les branques del Dret) a la organització empresarial més rellevant a Catalunya en el sector de la Dependència, l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS (ACRA), així com a d’altres organitzacions empresarials més focalitzades en l’àmbit social DINCAT - AEES (Associació Empresarial d'Economia Social).

   Aquest posicionament ha fet que haguem intervingut en la negociació dels Convenis col·lectius més emblemàtics:

   • Conveni Marc Estatal de Dependència
   • Conveni Ajuda domicili
   • Conveni Lleure
   • Conveni Ensenyament
   • Conveni de tallers de persones amb discapacitat psíquica

   Sector Recerca

   També creiem necessari fer una especial menció a la consolidació del nostre despatx en el sector de Recerca, mitjançant la confiança que han dipositat en nosaltres nombrosos Centres: Institut de Recerca de la Santa Creu i Sant Pau, Institut de Recerca de Bellvitge, Centre de Regulació Genòmica, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Institut de Recerca Oncològica de la Vall d’Hebrón, Fundació Parc Taulí, Centre Recerca Agrigenòmica; ... i que ens ha permès participar en les reordenacions més importants en el sector (BIOPOL, CNAG, ...).

   Sector Ensenyament i Universitats

   El fet d’assessorar a una de les més importants organitzacions empresarials del sector ensenyament (AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA) ens ha permès un posicionament estratègic que ens permet no només la participació activa en la negociació dels Convenis dels sector i la intervenció en la totalitat dels conflictes col·lectiu del sector, sinó també comptar com a clients a escoles de prestigi.

   De forma paral·lela, volem fer una especial menció al fet d’una cada vegada major implantació en el sector d’Universitats, que ens permet assessorar a:

   • UNIVERSITAT DE VIC
   • UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
   • UNIVERSITAT DE BARCELONA
   • UNIVERSITAT POMPEU FABRA
   • Estem col·laborant amb la UPF a través de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) en el procés de transformació d’aquesta entitat de Consorci a Fundació.

   Sector Audiovisual

   La nostra posició dins el sector audiovisuals ha anat creixent en els darrers exercicis a partir del 2010, en què vam començar a fer-nos càrrec de l’assessorament laboral integral de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials (Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio).

   • CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (TELEVISIÓ DE CATALUNYA; CATALUNYA RADIO)
    • Portem la defensa judicial dels procediments individuals i col·lectius (davant els Jutjats Social, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Audiència Nacional) que fan referència a aquesta Corporació i a les seves Entitats filials.
    • Hem intervingut en la negociació dels Convenis col·lectiu de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio, així com hem liderat el procés de fixació de les condicions de treball del personal al servei de la Corporació un cop finalitzat el període d’ultraactivitat d’aquests Convenis.
   • INTRACATALÒNIA (Agència Catalana de Notícies)
    • Hem intervingut en la negociació del Conveni col·lectiu.
   • XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
  • ÀMBIT FUNDACIONS

  • En els sectors econòmics de major implantació del nostre despatx (Salut, Serveis socials, Ensenyament, Recerca) les Fundacions i les Associacions sense ànim de lucre tenen un paper rellevant, per la qual cosa podem acreditar una àmplia experiència en l’assessorament d’aquest tipus d’entitats.

   Entre els nostres clients, es troben la Fundació Althaia, ElBulliFoundation, Fundació Salut Empordà, Fundació Escoles Garbí, Fundació Hospital de Granollers, Fundació Hospital Esperit Sant, Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Fundació Hospital de Palamós, Fundació Institut Guttmann, Fundació Parc Taulí, Fundació Puigvert, Institució Cultural del CIC i Fundació UOC, entre d’altres.

   En el marc d’un assessorament jurídic integral, en moltes d’aquestes entitats assumim les funcions de la secretaria dels Patronats. Per altra banda, hem participat en la constitució de Fundacions, en l’adequació dels seus estatuts, en la transformació d’associacions en fundacions, en la constitució de fons especials, així com en operacions de fusió, escissió i cessió global d’actius i passius. 

  • DRET SANITARI

  • El nostre despatx ha estat des de sempre un referent en l’àmbit de l’assessorament en dret sanitari, tant des de la perspectiva clínica assistencials, com des del vessant de la gestió i organització dels centres sanitaris.  

   En aquest sentit, cal destacar que actualment assessorem a més de 30 hospitals i centres sociosanitaris i d’atenció primària, que representen més de 20.000 professionals sanitaris, en relació als dubtes i conflictes jurídics que suscita la seva la seva activitat assistencial diària.

   Dintre dels nostres clients en l’àmbit de l’assessorament jurídic sanitari podem destacar IDC SALUT (Hospital General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor), CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ (Hospital Parc Taulí, Sabadell Gent Gran, Residència Albada, UDIAT), PARC SANITARI PERE VIRGILI, CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS, GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR DE JESÚS (Hospital de Sant Rafael, Benito Menni, Hospital Sagrat Cor de Martorell), HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL, HOSPITAL SANT BERNABÉ DE BERGA.

   Així mateix, com a despatx amb advocats acreditats per la pòlissa de Responsabilitat Civil del CatSalut des de fa més de 20 anys, per defensar els interessos dels centres del SISCAT i dels seus professionals, hem intervingut en més de 1.000 procediments judicials (civils, penals i contenciós administratius) de responsabilitat professional sanitària, en defensa de metges, infermeres i centres sanitaris. 

Clients


© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos