logo

 • Dret DE FUNDACIONS

  • Título de la imagen
  • Bufet Vallbé compta amb un nombre molt important de clients que actuen amb la forma jurídica de fundació. Aquest fet ens permet disposar de professionals especialitzats en l’assessorament jurídic de fundacions, tant del sector públic com privades, exercint les funcions de Secretaria de diferents patronats, i assumint tota mena de gestions amb el Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat.

  • Dret laboral i seguretat social
  • Atesa l’especialització del despatx i el prestigi dels nostres professionals en l’àmbit del dret de fundacions, periòdicament organitzem habitualment jornades i sessions formatives en matèries d’interès per a les entitats privades i del sector públic i també realitzem tasques d’assessorament a l’Administració, participant per exemple en l’elaboració i redacció de propostes i projectes de normativa reglamentària.

  • Dret laboral i seguretat social
  • Entre les fundacions que Bufet Vallbé assessora, destaquen les del sector sanitari, sociosanitari, educatiu i de recerca, fet que el converteix en un despatx de referència en aquesta matèria.


© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos