logo

Infov@llbé FEBRER 2019 - ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL

Data de publicació: 28/02/2019

ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL.

Els treballadors en excedència voluntària no tenen dret a una indemnització en cas de tancament de l’empresa.

Un treballador va sol·licitar una excedència voluntària a la seva empresa i va estar en aquesta situació durant tres anys. En finalitzar la mateixa, va sol·licitar el retorn al seu lloc de treball, però li van contestar que això ja no era possible perquè l’empresa ja no estava en actiu.

Arran d’això, el treballador va presentar una demanda per acomiadament sol·licitant la nul·litat del mateix. El TS, en una sentència de 19 de desembre de 2018, va desestimar la seva petició en entendre que la conducta de l’empresa havia estat correcte.

Per arribar a aquesta conclusió va valorar, d’una banda, el fet que el treballador en excedència voluntària no té un dret de retorn automàtic, sinó només l’expectativa de retornar si es produeix una vacant d’una categoria igual o similar a la seva.

Tanmateix, també va tenir en compte, que la indemnització per acomiadament té com a finalitat compensar el dany ocasionat per la pèrdua del lloc de treball i dels mitjans de vida que el mateix proporciona.

Per tot això, va considerar que aquest “dany” només es produïa quan el treballador estava prestant serveis de manera efectiva o quan conservava el dret a reserva d’un lloc de treball, però no quan el dret del treballador només era una expectativa (condicionada a què existís una vacant).

Per tot l’anterior, el TS va concloure que no procedia la reclamació d'una indemnització per acomiadament dels excedents voluntaris en situacions de tancament del centre de treball.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos