logo

Nota informativa

Data de publicació: 06/05/2020

Document PDF

NOVES OBLIGACIONS RELACIONADES AMB LA REALITZACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES PEL COVID-19

El dia 5 de maig de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s’ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció del COVID-19, mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya.

 

El contingut d’aquesta resolució és el següent:

RESERVA DE MITJANS DIAGNÒSTICS

S’estableix que els laboratoris clínics i qualsevol centre, serveis i establiments de titularitat privada amb capacitat diagnòstica per a la detecció del COVID-19,posats a disposició del sistema públic de salut, han de reservar la totalitat de la seva capacitat diagnòstica pel propi sistema sanitari. Qualsevol acció fora de l’anterior marc requerirà l’autorització prèvia de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària.

 

FIXACIÓ DE PREUS

El Departament de Salut podrà fixar els preus màxims aplicables  als serveis diagnòstics per evitar situacions abusives.

 

PRESCRIPCIÓ  DE L’ACTIVITAT DIAGNÒSTICA

La indicació de qualsevol prova diagnòstica per a la detecció del COVID-19 requerirà la prescripció d’un professional mèdic en exercici. Aquesta prescripció, quan es realitzi en el marc del sistema públic, haurà de subjectar-se a les directrius determinades pel sistema públic de salut de Catalunya.

 

AUTORITZACIÓ PER A LA COMPRA O REALITZACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES

Tota entitat, pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic, que vulgui realitzar o comprar proves diagnòstiques haurà de sol·licitar una autorització prèvia a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària i complir els següents requisits:

- Disposar de la prescripció de la prova per part dels serveis de prevenció de riscos laborals o d’una altra modalitat de prevenció.

- Si les proves les realitzen laboratoris  o dispositius privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya , caldrà aportar una certificació d’un representant legal o responsable clínic del laboratori que acrediti que no es compromet ni afecta la realització d’activitat per compte del sistema públic de salut de Catalunya, tant en qualitat com en terminis.

 

COMUNICACIÓ DE RESULTATS

Si la prova la realitza un laboratori i/o dispositiu de diagnòstic aquests establiments hauran de notificar els casos positius i negatius a la Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica.

En el cas que la prova la realitzin directament els serveis de prevenció de les entitats mitjançant tests ràpids, els seus resultats no s’hauran de notificar a l’Administració.

 

NOTIFICACIÓ DE MATERIAL DIAGNÒSTIC

Els centres, serveis i establiments de titularitat privada amb capacitat diagnòstica per a la detecció del COVID-19 posats a disposició del sistema públic de Salut de Catalunya, així com els fabricants, importadors, o distribuïdors de productes sanitaris de diagnòstic in vitro han de notificar a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària qualsevol adquisició de material diagnòstic, reactius, equipaments, i subministraments de tota classe dirigits a desenvolupar l’activitat diagnòstica vinculada a la pandèmia, amb caràcter immediat a la seva recepció efectiva.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos