logo

Nota informativa

Data de publicació: 03/04/2020

Document PDF

JA HE PRESENTAT UN ERTO... I ARA QUÈ?

La tramitació d’un ERTO no acaba amb la presentació de la sol·licitud. Per aquest motiu, des de Vallbé volem ajudar-vos resumint les següents fases que heu de fer.

En un ERTO per FORÇA MAJOR els passos són els següents:

 

PAS 1: DEMANAR L’AUTORITZACIÓ ALS TREBALLADORS PER PRESENTAR EL SEPE AL SEU NOM I INFORMAR-LOS QUE – SI MAI HAN ESTAT INSCRITS- PODEN DONAR-SE D’ALTA COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ PER AGILITZAR EL COBRAMENT

Termini: Abans de 5 dies des de la sol·licitud de l’ERTO. Us recomanem que, si no teniu RLT, aprofiteu la comunicació que heu de fer als treballadors informant de la intenció de fer un ERTO per fer aquesta comunicació. Si no és el cas, ho haureu de fer de forma expressa. 

Tràmit necessari: Cal demanar l'autorització de tots els treballadors afectats per presentar en el seu nom la sol·licitud de prestació d’atur. Això ho podem fer per qualsevol mitjà que permeti que quedi constància, i s’ha de conservar aquesta autorització.

D’altra banda, cal tenir en compte que per cobrar l’atur cal que el treballador estigui inscrit com a dement d’ocupació. Si el Servei Públic d’Ocupació (SOC) té les dades del treballador, això es farà automàticament. Si no les té, el SOC de la comunitat autònoma contactarà amb la persona per fer la seva inscripció inicial pel procediment que tingui establert. Per agilitzar el procediment, és preferible que sigui el propi treballador qui s’inscrigui. Per inscriure’s es pot fer on-line amb el formulari establert pel SOC. Clicant aquí trobareu informació de com fer-ho a Catalunya. Per això es pot aprofitar aquesta comunicació al treballador per informar-lo que, una vegada rebi la decisió de l’empresa ha de fer aquesta tramitació.

 

PAS 2: INFORMAR AL SEPE.

Termini: 5 dies des de la sol·licitud de l’ERTO. És important que tingueu en compte que l’incompliment d’aquest termini de 5 dies pot comportar una sanció. Ara bé, heu de fer aquesta comunicació, per molt que estigueu fora de termini. Sabem que actualment la web del SEPE està donant problemes per fer aquest tràmit, si us trobeu en aquest supòsit és molt important que realitzeu “pantallazos” per poder acreditar posteriorment aquestes dificultats i acreditar que el termini de 5 dies no es va complir per causes alienes a vosaltres.

Tràmit necessari: Cal informar al SEPE. Aquest tràmit es pot realitzar mitjançant el registre electrònic comú de l’administració pública (al qual podeu accedir clicant aquí), adreçant la comunicació a la Direcció Provincial del SEPE de la província on es trobi el centre de treball. Ho farem mitjançant el Model d’EXCEL garantit pel propi organisme. En el mateix, es trobaran dues pestanyes, la primera d’elles conté les instruccions d’emplenament, i la segona és pròpiament el formulari de comunicació. En l’Excel s’hauran d’introduir només els treballadors en actiu a la data d’efectes de la suspensió/reducció de jornada, per tant s’exclouen els que estiguin d’IT, maternitat, paternitat o excedència. S’indica per part del SEPE que el nom del fitxer Excel haurà de ser el Codi de Compte de Cotització del centre de treball afectat per la mesura. En l’excel heu de fer constar que feu la declaració responsable de que teniu la autorització dels treballadors per fer aquesta tramitació.

Si en aquest moment encara no teniu número d’ERTO se’ns han informat dels següents codis que podeu intentar utilitzar (ara bé, ja us avisem que aquests números són bastant canviants, pel què poden no funcionar, cas en el qual us recomanem que us poseu en contacte directament amb el SEPE): 12020 o 120202020.

 

PAS 3: ESPERAR QUE L’AUTORITAT LABORAL CONSTATI LA FORÇA MAJOR

Termini: Amb caràcter general, 5 dies laborables des de la sol·licitud de l’ERTO. En algunes comunitats (per exemple, Castella i Lleó), s’ha ampliat aquest termini. Igualment, per les cooperatives són 7 dies.

Tràmit necessari: La força major es constatarà per resolució expressa o per silenci administratiu transcorreguts els terminis indicats.  

 

PAS 4: FER UN ESCRIT A L’AUTORITAT LABORAL NOTIFICANT LES MESURES ADOPTADES

Termini: El més ràpidament possible des de la constatació de la força major.

Tràmit necessari: Cal fer un escrit a l’Autoritat Laboral notificant les mesures adoptades amb el formulari establert a l’efecte (en cas d’haver-se establert). A Catalunya, hi ha dues vies (per la resta d’Autoritats, caldrà comprovar la forma de fer-ho):

a) Amb la referència de l’expedient autoritzat (o la de tramitació si es per silenci) presentar escrit dient que les mesures són les que figuraven a la sol·licitud (o adjuntant Excel amb els canvis).

b) Aprofitar el formulari de comunicació de l’ERTO que no és per força major adjuntant l’Excel. En aquest cas rebràs una notificació sol·licitant que s’aporti la resta de documents (acord període de consultes...). No has de fer cas d’aquest escrit. Trobareu aquest formulari al següent enllaç.

 

PAS 5: NOTIFICAR LA MESURA ALS AFECTATS I INFORMAR DE LES MESURES ALS REPRESENTANTS LEGALS DELS TREBALLADORS

Termini: El més ràpidament possible des de la constatació de la força major.

Tràmit necessari: Cal fer un escrit notificant les mesures adoptades als afectats i als seus representants.

 

PAS 6: REMETRE ELS CERTIFICATS D’EMPRESA AL SEPE

Termini: El més ràpidament possible des de la constatació de la força major.

Tràmit necessari: L'empresa està obligada a remetre el CERTIFICAT D’EMPRESA, una vegada adoptada la decisió empresarial sobre la suspensió o reducció de jornada i comunicada aquesta decisió a l'autoritat laboral. Es fa per Certific@2 (podeu accedir clicant aquí).

 

PAS 7: SI ES DESITJA, SOL·LICITAR L’EXONERACIÓ DE QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL

Termini: El termini per als USUARIS RED serà fins al penúltim dia del mes natural posterior a la data d'efectes de la seva anotació, és a dir, per a situacions de suspensió de contracte o reducció de jornada iniciades durant el mes de març de 2020, el termini de comunicació s'estendrà fins al proper 29 d'abril de 2020.

Tràmit necessari: L'empresa ha de presentar la sol·licitud d'exoneració de quotes, identificant les persones treballadores afectades, així com els períodes concrets de la suspensió o reducció de la jornada.

 

Per la seva banda, en un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, els passos són els següents:

PAS 1: FER UN ESCRIT A L’AUTORITAT LABORAL NOTIFICANT LES MESURES ADOPTADES

Termini: 15 dies màxim des de la data de l’última reunió. Cal tenir en compte que la data de comunicació a l’Autoritat Laboral marcarà la data d’efectes de la mesura (excepte si s’estableix una posterior).

Tràmit necessari: Cal fer un escrit a l’Autoritat Laboral notificant les mesures adoptades, amb el formulari establert a l’efecte. A Catalunya (per la resta d’Autoritats, caldrà comprovar la forma de fer-ho) es pot fer a través del següent formulari.

 

PAS 2: NOTIFICAR LA MESURA ALS AFECTATS I INFORMAR DE LES MESURES ALS REPRESENTANTS LEGALS DELS TREBALLADORS

Termini: 15 dies màxim des de la data de l’última reunió.

Tràmit necessari: Cal fer un escrit notificant les mesures adoptades als afectats i als seus representants.

 

PAS 3: DEMANAR L’AUTORITZACIÓ ALS TREBALLADORS PER PRESENTAR EL SEPE AL SEU NOM I INFORMAR-LOS QUE – SI MAI HAN ESTAT INSCRITS- PODEN DONAR-SE D’ALTA COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ PER AGILITZAR EL COBRAMENT

Termini: Abans de 5 dies des d’ençà que l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió. Us recomanem que  aprofiteu la comunicació que heu de fer als treballadors – si no teniu RLT- informant de l’inici de l’ERTO o la comunicació del pas anterior per fer aquesta comunicació. Ara bé, també ho podeu fer de forma expressa. 

Tràmit necessari: Cal demanar l'autorització de tots els treballadors afectats per presentar en el seu nom la sol·licitud de prestació d’atur. Això ho podem fer per qualsevol mitjà que permeti que quedi constància, i s’ha de conservar aquesta autorització.

D’altra banda, cal tenir en compte que per cobrar l’atur cal que el treballador estigui inscrit com a dement d’ocupació. Si el Servei Públic d’Ocupació (SOC) té les dades del treballador, això es farà automàticament. Si no les té, el SOC de la comunitat autònoma contactarà amb la persona per fer la seva inscripció inicial pel procediment que tingui establert. Per agilitzar el procediment, és preferible que sigui el propi treballador qui s’inscrigui. Per inscriure’s es pot fer on-line amb el formulari establert pel SOC. Clicant aquí trobareu informació de com fer-ho a Catalunya. Per això es pot aprofitar aquesta comunicació al treballador per informar-lo que, una vegada rebi la decisió de l’empresa ha de fer aquesta tramitació.

 

PAS 4: INFORMAR AL SEPE.

Termini: 5 dies d’ençà que l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió. És important que tingueu en compte que l’incompliment d’aquest termini de 5 dies pot comportar una sanció. Ara bé, heu de fer aquesta comunicació, per molt que estigueu fora de termini. Sabem que actualment la web del SEPE està donant problemes per fer aquest tràmit, si us trobeu en aquest supòsit és molt important que realitzeu “pantallazos” per poder acreditar posteriorment aquestes dificultats i acreditar que el termini de 5 dies no es va complir per causes alienes a vosaltres.

Tràmit necessari: Cal informar al SEPE. Aquest tràmit es pot realitzar mitjançant el registre electrònic comú de l’administració pública (al qual podeu accedir clicant aquí), adreçant la comunicació a la Direcció Provincial del SEPE de la província on es trobi el centre de treball. Ho farem mitjançant el Model d’EXCEL garantit pel propi organisme. En el mateix, es trobaran dues pestanyes, la primera d’elles conté les instruccions d’emplenament, i la segona és pròpiament el formulari de comunicació. En l’Excel s’hauran d’introduir només els treballadors en actiu a la data d’efectes de la suspensió/reducció de jornada, per tant s’exclouen els que estiguin d’IT, maternitat, paternitat o excedència. S’indica per part del SEPE que el nom del fitxer Excel haurà de ser el Codi de Compte de Cotització del centre de treball afectat per la mesura. En l’excel heu de fer constar que feu la declaració responsable de que teniu la autorització dels treballadors per fer aquesta tramitació.

Si en aquest moment encara no teniu número d’ERTO se’ns han informat dels següents codis que podeu intentar utilitzar (ara bé, ja us avisem que aquests números són bastant canviants, pel què poden no funcionar, cas en el qual us recomanem que us poseu en contacte directament amb el SEPE): 12020 o 120202020.

 

PAS 5: REMETRE ELS CERTIFICATS D’EMPRESA AL SEPE

Termini: 5 dies d’ençà què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió.

Tràmit necessari: L'empresa està obligada a remetre el CERTIFICAT D’EMPRESA, una vegada adoptada la decisió empresarial sobre la suspensió o reducció de jornada i comunicada aquesta decisió a l'autoritat laboral. Es fa per Certific@2 (podeu accedir clicant aquí).

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos