logo

Nota informativa

Data de publicació: 14/05/2020

Document PDF

NOVA OBLIGACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS DE COMUNICAR DADES AL DEPARTAMENT DE SALUT

El dia 14 de maig de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19.

El contingut de la disposició és el següent:

COMUNICACIÓ DE DADES  

S’ha de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadascun dels centres residencials de serveis socials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i assistencials que indiqui el Departament de Salut, i que siguin rellevants a l'efecte de la COVID-19, per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual.

 

PROCEDIMENT

La comunicació afectada s’haurà de dur a terme, sempre que sigui, possible, per mitjans automatitzats. En tot cas, es farà seguint el procediment que determini el Departament de Salut.

 

ENTITATS AFECTADES

L’anterior obligació afecta a aquells centres de serveis socials de caràcter residencial respecte de les quals el Departament de Salut hagi assumit competències en virtut del Decret Llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, és a dir:, les entitats titulars i gestores dels següents serveis:

a) Gent gran

- Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

- Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

b) Discapacitat intel·lectual

- Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.

- Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.

c) Discapacitat física

- Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.

- Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.

 

VIGÈNCIA

L’anterior obligació és d’aplicació des del 14 de maig i estarà vigent mentre duri l'estat d'alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos