logo

Nota informativa

Data de publicació: 11/05/2020

Document PDF

AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT AMBULATÒRIA NO URGENT DELS CENTRES SANITARIS PRIVATS

 

El dia 11 de maig de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica.

En seu contingut és el següent:

REPRESA DE L’ACTIVITAT

S’estableix que centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada reprenguin la seva activitat programada de manera esglaonada i prioritzant l’atenció de les consultes de més rellevància.

 

MESURES DE SEGURETAT

La represa de l’activitat s’ha de fer un condicions que siguin compatibles amb les següents mesures de seguretat i higiene:

a. La reincorporació dels treballadors del centre s’ha de fer seguint els protocols aprovats per les autoritats sanitàries.

b. Els centres han de tenir avaluat el risc d'exposició de les persones treballadores i d'infecció a tercers i protocol·litzades les mesures de prevenció enfront del SARS-CoV-2 d'acord amb les indicacions del servei de prevenció de cada centre i seguint les pautes i recomanacions establertes per les autoritats sanitàries, societats científiques, o organitzacions professionals.

 

ENTITATS INTEGRADES FUNCIONALMENT AL SISCAT

La represa de l’activitat s’adopta sens perjudici de les compliment de les obligacions d’aquells centres privats que estiguin integrats funcionalment i de forma temporal al Sistema Públic de Salut arrel de les corresponents Resolucions del Director del Servei Català de la Salut

 

DEROGACIÓ NORMATIVA

La present Resolució deixa sense efecte la Resolució SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos