logo

Nota informativa

Data de publicació: 14/04/2020

Document PDF

MESURES PELS CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC DE TITULARITAT PRIVADA

El Ministeri de Sanitat ha publicat avui l’ “Ordre SND/344/2020 de 13 d’abril, per la que s’estableixen mesures excepcionals pel reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19”.

Les principals mesures que s’hi estableixen són les següents:

- Es posen a disposició de les comunitats autònomes els centres privats de diagnòstic clínic així com el seu personal, sempre que el centre no estigui prestant serveis pel Sistema Nacional de Salut. Així mateix, i amb l’objecte d’evitar situacions abusives, es faculta a les autoritats competents per adoptar les mesures necessàries per la regulació dels preus de les proves diagnòstiques.

- Per tal de realitzar les proves diagnòstiques de detecció del Covid-19 serà necessària la prescripció prèvia d’un facultatiu, que s’haurà d’ajustar als criteris establerts per l’autoritat sanitària competent.

- En relació a l’obligació de notificació, s’estableix:

- Que tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic hauran de notificar a l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin ubicats i/o prestin els seus serveis i, en la major brevetat possible, els casos de Covid-19 confirmats, una vegada s’hagin realitzat les proves diagnòstiques.  

- Que qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que adquireixi hisops per la presa de mostres, mitjans de transport de virus, reactius d’inactivació, de kits extracció d’àcids nucleics o reaccions de PCR, o de tests ràpids diagnòstics, haurà de posar-ho en coneixement, en la major brevetat possible, de l’autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma on estigui ubicada i/o on presti els serveis. Així mateix, s’haurà d’informar del tipus de material, número d’unitats adquirides així com del destí de l’ús.

 

Les comunitats autònomes hauran de traslladar informació al Ministeri de Sanitat quan així es sol·liciti i el mateix podrà adoptar les mesures oportunes necessàries en base a criteris de necessitat i urgència.

Per últim, s’informa que l’incompliment de l’Orde comportarà la corresponent sanció i que correspon a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions corresponents.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos