logo

Nota informativa

Data de publicació: 10/04/2020

Document PDF

NOTA ACLARIDORA DELS EFECTES DE LA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA

En el dia d’ahir, 9 d’abril de 2020, el Parlament de l’estat espanyol va autoritzar una pròrroga de l’estat d’alarma fins les 00 hores del dia 26 d’abril.

Aquesta pròrroga s'ha de sotmetre a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decreto 465/2020, de 17 de març, i pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Als efectes d’evitar dubtes creiem necessari aclarir:

Primer.- Deixa d’estar vigent el permís retribuït establert pel RDL 10/2020 que s’aplicava de forma obligatòria a totes les persones treballadores que prestaven serveis en aquelles activitats que no es consideraven essencials ja que limitava la seva vigència fins al dia 9 d’abril 2020 (inclòs) i no s’ha renovat el seu àmbit temporal.

Segon.- Això comporta que totes les activitats laborals i professionals, a excepció de les expressament indicades a l’Annex del Real Decret 463/2020, es reanuden i que els treballadors podran desplaçar-se, a partir del dia 10 de abril (inclòs) a desenvolupar la seva activitat tal i com indica l’article 7.1.c) del RD 463/2020 que limita els desplaçaments.

Recordem que s’ha de portar el certificat autoresponsable de desplaçament que podeu trobar al següent link:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable_desplacament.pdf

Tercer. - Recordem la relació d'equipaments i activitats la obertura a el públic que continua suspesa es la que figura a l’Annex del RD 463/2020, de 14 de març, en la versió consolidada que podeu trobar al següent link:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos