logo

Nota informativa

Data de publicació: 03/04/2020

Document PDF

NOVETATS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS I MITJANS PER A LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest matí l’Ordre SND/319/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND /232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19., amb l’objectiu d’ampliar el recursos i mitjans disponibles per fer front a la situació d’emergència actual.

Concretament, la norma preveu novetats en els següents àmbits:

 

RESIDENTS

Es prorroguen els contractes dels residents de totes les especialitats. Les Comunitats Autònomes hauran de garantir que aquests residents rebin les retribucions que els correspongui atenent a les funcions que efectivament realitzin sempre que comportin un major grau d’autonomia que el que els corresponia abans de la pròrroga del contracte.

L’autoritat sanitària podrà determinar que residents de qualsevol any de formació prestin serveis en Unitats d’especial necessitat de qualsevol centre de la geografia espanyola. En aquests casos les rotacions programades o en curs es suspendran i s’adaptaran els itineraris formatius per a què els residents adquireixin competències en control de malalties i situacions d’emergència.

 

PROFESSIONALS AMB TÍTOLS ESTRANGERS D’ESPECIALISTA

S’amplia la possibilitat de contractar professionals sanitaris que disposin d’un títol d’especialista obtingut en un Estat no membre de la UE, a  tots aquells que es trobin en fase de realitzar la prova teòrico-pràctica o el període de pràctiques evaluables per acreditar l’equivalència de la seva formació amb la del títol espanyol d’especialista.

 

CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Es faculta que les Comunitats Autònomes puguin contractar  les persones que hagin finalitzat els estudis de Tècnic en Cures Auxiliars d’infermeria i les quals encara no se’ls hi hagi expedit el títol.

 

METGES FORENSES

S’estableix que les Comunitats Autònomes puguin disposar dels Metges Forenses i professionals adscrits a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que no estiguin prestant serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de Justícia, per a destinar-los a les tasques de suport sanitari que considerin oportunes.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos