logo

Nota informativa

Data de publicació: 01/04/2020

Document PDF

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA “ORDEN SND/310/2020”, RELATIVA A CENTRES SANITARIS PRIVATS

En data d’avui (01/04/2020) s’ha publicat la “Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios”, dictada pel Ministeri de Sanitat.  - BOE-A-2020-4211.

L’objectiu d’aquesta Ordre és doble:

1. D’una banda, la Ordre és continuació del Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, que va establir que els centres, serveis i establiments sanitaris que determini el Ministerio de Sanidad, així com els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat, independent de la seva titularitat pública o privada o del seu règim de gestió, s’entenien com a serveis essencials per pal·liar la crisi del COVID-19, i havien de mantenir obligatòriament la seva activitat, excepte que l’autoritat competent els permetés reduir o suspendre parcialment la mateixa.

Així doncs, ara el Ministerio de Sanidad, mitjançat aquesta Ordre, determina la relació de centres, serveis i establiments sanitaris que es consideren serveis essencials, amb un annex ben detallat de la tipologia d’aquests Centres. Tots els Centres, serveis i establiments sanitaris que estiguin compresos en aquest annex, no podran dur a terme cap suspensió ó reducció d’activitat si no aconsegueixen prèviament l’autorització de l’autoritat competent.

Cal recordar que a Catalunya ja s’havia dictat la Resolució de 21 de març de 2020, dictada pel Director del CatSalut - Resolució Centres Afectats - , per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2. En aquesta Resolució venen detallats totes les empreses que queden integrades funcional i temporalment al sistema públic de salut de Catalunya, les quals no obstant poden continuar fent activitat privada però limitada a aquella activitat urgent no demorable.

 

2. Per altra banda, la Ordre aclareix a quin personal d’aquests Centres és d’aplicació el permís retribuït recuperable a què fa referència al Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març.  En aquest sentit, s’estableix:

a. Que des del dia 2 d’abril i fins al dia 9 d’abril (ambdós inclosos), tots els centres, serveis i establiments sanitaris que no hagin estat declarats essencials (no inclosos a l’annex), han de paralitzat tota activitat que impliqui algun tipus de desplaçament.

b. Que durant aquests dies (2 al 9 d’abril) les persones treballadors de tots aquests centres, serveis i establiments sanitaris no essencials (no inclosos a l’annex) hauran de gaudir, amb caràcter obligatori, del permís retribuït recuperable, sempre que compleixin amb els requisits establerts en aquell Reial Decret-Llei pel seu gaudiment.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos