logo

Nota informativa

Data de publicació: 28/03/2020

Document PDF

 

COMENTARIS D’URGÈNCIA A LA COMPAREIXENÇA DEL PRESIDENT DEL GOVERN

Segons ha informat el President del Govern fa un moment pels mitjans de comunicació, sembla que demà s’aprovarà, en un Consell de Ministres extraordinari, una nova restricció de la mobilitat dels treballadors, que entrarà en vigor el dilluns dia 30 de març, i es perllongarà fins al 9 d’abril (ambdós inclosos), aprofitant la coincidència amb la Setmana Santa (en principi, i en termes generals, es tracta de 9 dies laborables, que a raó d’una jornada habitual de 8 hores diàries, estaríem parlant d’unes 72 hores).

En que consisteix la mesura? De les paraules del President, tot sembla apuntar a un “permís retribuït” de caràcter recuperable per als treballadors d'activitats no essencials.

En tant que permís retribuït s’entén que es percebrà el salari amb normalitat però, donat el caràcter de recuperable,  s’hauran de recuperar les hores no treballades. De tota manera, sembla que s’ajusta més al que coneixem com “distribució irregular de la jornada”, atès que aquestes hores s`hauran de recuperar, tot i que aquestes hores no aniran a compte de les que ja estableix actualment l’Estatut dels Treballadors al seu article 34.2 (10% de la jornada anual, o la que marqui el Conveni col·lectiu).

A qui afecta realment?. A tots els treballadors que no prestin serveis en una activitat essencial. Malgrat que s’haurà de clarificar (de fet ja està corrent un esborrany de sectors essencials) el President ha apuntat que, amb la finalitat d’evitar la falta de subministres de productes bàsics, totes les activitats econòmiques enfocades a el subministrament alimentari de la ciutadania seran considerades essencials. Òbviament tot el sector sanitari i de serveis socials , residencies i altres que ja han estat declarats com serveis essencials ho continuaran sent.

En qualsevol cas, demà es detallarà, després del Consell de Ministres extraordinari, el llistat definitiu de les activitats considerades essencials.

Com afecta la setmana Santa?.  Segons ha manifestat el president es volen anticipar les jornades festives de la Setmana Santa per disminuir la mobilitat. Veurem com es detalla demà.

Com afecta als ERTOs?. Caldrà esperar al text on s’aprovi aquesta mesura extraordinària per poder opinar com es veuran afectats els ERTOs ja presentat i, particularment, els ERTOs que es pensaven presentar a partir de dilluns. La primera impressió és que, en principi, no hauran de quedar afectats, però se’ns generen seriosos dubtes en relació als ERTOs on es demani ni la suspensió del contracte sinó la reducció de jornada. Serà estrany que un treballador estigui la meitat de la jornada en situació de desocupació i l’altra meitat en situació de permís retribuït recuperable.

Esperem completar aquesta nota demà quan tinguem el text oficial i definitiu.

Barcelona, a 28 de març de 2020, a les 21.00 hores.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos